Kompletný servis hodín, hodiniek a šperkov. Opravujeme všetky značky.

• Vykonávame odborný servis – opravy a revízie hodiniek
• Čiastočné opravy napr: nasadenie hodinových ručičiek, skrátenie náramkov, oprava uzáverov, výmena batérií
• Generálne opravy hodín a hodiniek
• Opravujeme šperky
• Hľadáme všetky dostupné riešenia
• Uchováme vaše hodnoty

90% NEODBORNÝCH ZÁSAHOV DO VAŠICH HODINIEK KONČÍ ICH POŠKODENÍM!

Viac informácií o servise hodín

Ponúkané služby

Ďalšie služby

e-Shop
Hodinársky express