Kompletný servis hodín, hodiniek a šperkov. Opravujeme všetky značky.

Vykonávame odborný servis – opravy a revízie hodiniek
Čiastočné opravy napr: nasadenie hodinových ručiek, skrátenie náramkov, oprava uzáverov, výmena batérií) Generálne opravy hodín a hodiniek
Opravujeme šperky
Hľadáme všetky dostupné riešenia
Uchováme vaše hodnoty

90% NEODBORNÝCH ZÁSAHOV DO VAŠICH HODINIEK KONČí ICH POŠKODENÍM!!!

Viac informácií o servise hodín

Ponúkané služby

Ďalšie služby

e-Shop
Hodinársky express