GENERÁLNA OPRAVA HODÍN

ČO SA STANE PRI REVÍZII A KEDY JE REVÍZIA POTREBNÁ

Hodinky sa skladajú aj z viac ako 100 častí. Srdcom mechanizmu hodín je zotrvačník, ktorý sa v priebehu roka pohybuje sem a tam, 150 miliónov krát. Mechanické časti sú namáhané tretím. Znečistený alebo nesprávne nastavený hodinový strojček môže spôsobiť nákladné škody. Hodinky budú počas revízie kompletne rozobrané, strojček vyčistený a po nastavení znova namontovaný.

Defektné časti vymenené a chod hodín podrobený dôkladnej testovacej fáze. Mechanizmus hodiniek sa odporúča každých 3-6 rokov podrobiť generálnej obhliadke resp. revízii. Tieto intervaly sa odvíjajú od prípadu k prípadu. Ak vaše hodinky neukazujú presný čas, alebo je poškodené tesnenie hodín, resp. tlačidlá na chronografe, mali by ste vyhľadať hodinára, aby vaše hodinky prehliadol.

Revízia mechanizmu hodín

Vstupná kontrola

Určenie potreby opráv

Odfixovanie

Odmontovanie strojčeka s púzdra

Demontáž

Demontáž ručičiek a ciferníku

Rozobranie

Rozobranie jednotlivých súčiastok

Posudok

Výmena chybných dielov

Čistenie

Mechanické čistenie jednotlivých dielov

Premazanie a Montáž

Montáž strojčeka

Regulácia

Regulácia hodinového chodu

e-Shop
Hodinársky express