VODOTESNOSŤ

ČO JE VODOTESNOSŤ HODINIEK

Pojem vodotesnosti znamená pri hodinkách odolnosť voči prenikaniu vody. Ak bežne hovoríme o vodotesnosti neznamená to, že hodinky sú aj vodotesné. Vodotesnosť hodiniek nie je doživotná, ako si mnohí myslia, preto je potrebné dať si vodotesnosť preveriť.
Pri vodotesnosti rozlišujeme tesnosť podľa noriem. Ako teda na to? Hodinky premeriame špeciálnym prístrojom na meranie vodotesnosti a na základe výsledku testovania určíme ďalší postup. Niekedy môže vodotesnosť zlyhávať na opotrebovanom tesnení, ktoré vieme vymeniť. Dôvodom netesnosti môže byť pokrivená súčiastka, napr. keď hodinky utrpia náraz, môže sa skriviť hodinový kľúč.

Podľa údajov o vodotesnosti vedia majitelia hodiniek rozlíšiť, či sú chránené proti striekajúcej vode, alebo že do sprchy a kúpeľa sú nevhodné. Z nich sa dozviete aké hodinky sú vhodné na plávanie, alebo potápanie. Označenie water resistance na hodinkách automaticky neznamená, že s hodinkami môžete plávať. Vodotesnosť určujeme podľa údaju uvedeného v metroch napr. 30 m, 50 m atď. na hodinkách. Tento údaj je často spájaný s vodotesnosťou, neznamená však hĺbku ponoru, ale profesnú skúšku vodotesnosti. Informácia: 30 metrov teda neznamená, že hodiny vydržia ponorenie do hĺbky 30 metrov. Ide o propagačnú informáciu výrobcu. Meranie vodotesnosti sa určuje v baroch. 1 bar zodpovedá tlaku 1 kg na plochu 1 cm2. Rovnaký tlak vytvára 10 metrov dlhý stĺp vody.

 

Vodotesnosť nie je hĺbka, ale norma.

SÚ MOJE HODINKY VODOTESNÉ?

AK ÁNO DO AKEJ HĹBKY?

Tlak/ Vodný stĺpec

3bar ≈ 3atm (≈30m)

Klasifikácia

Nepremokavosť

Význam

Hodinky odolné voči striekajúcej vode (napr. dážď), nevhodné na sprchovanie, alebo kúpanie

Tlak/ Vodný stĺpec

5bar ≈ 5atm (≈50m)

Klasifikácia

Sprchovanie

Význam

Hodinky na každodenné používanie, sprchovanie, kúpanie, umývanie rúk

Tlak/ Vodný stĺpec

10bar ≈ 10atm (≈100m)

Klasifikácia

Plávanie

Význam

Hodinky vhodné na plávanie a kúpanie

Tlak/ Vodný stĺpec

20bar ≈ 20atm (≈200m)

Klasifikácia

Ľahké potápanie

Význam

Vhodné na šnorchlovanie a potápanie v malých hĺbkach

Nezabudnite, že dôkladné overenie vodotesnosti platí vždy v čase testovania hodiniek.

PROCES PRESKÚŠANIA VODOTESNOSTI

Je dôležité prihliadať na to, že preskúšanie vodotesnosti a vodotesnosť majú dva významy. Skúška vodotesnosti končí výsledkom: Sú alebo nie sú vodotesné. Následne sa prijímajú opatrenia na zabezpečenie vodotesnosti, napr. výmena tesnenia, výmena kľúča alebo sklíčka.

Skúška vodotesnosti

Testované hodinky sa umiestnia do elektronického meracieho zariadenia a nastaví sa skúšobný tlak. Väčšina prístrojov dokáže merať pretlakom a podtlakom.

Obnova vodotesnosti

Ak je výsledok merania vodotesnosti negatívny dochádza k výmene tesnenia, sklíčka, korunky, alebo kľúča.

Test report – Protokol o vodotesnosti

Ak hodinky úspešne prejdú skúškou odolnosti proti vode, prístroj vytlačí protokol o vodotesnosti, ktorý slúži zákazníkom ako dôkaz hydroizolácie.

Korunka ako slabé miesto

V závislosti od účelu využívania hodiniek musí byť ich konštrukcia podrobená tlaku, na ktorý sú nastavené. Najčastejšou slabinou vodotesnosti hodiniek je korunka s hriadeľom – kľúčikom, ktorý vedie zvonku priamo do strojčeka. Aj mierne znečistená korunka už môže znamenať narušenie vodotesnosti hodiniek.

AKO POROZUMIEŤ PROTOKOLU O VODOTESNOSTI

Protokol vodotesnosti

Pri testovaní vodotesnosti vašich hodiniek obdržíte vytlačený výpis z testera, ktorý je výsledkom testu na odolnosť proti vode, resp. vodotesnosť. Teraz si vysvetlíme ako porozumieť a interpretovať protokol o skúške. Naše vysvetlenie je potrebné chápať všeobecne, vzhľadom na to, že iné testovacie prístroje môžu byť založené na odlišných technických a testovacích štandardoch. Údaje sú vybrané z jedného z najfrekventovanejších a najpoužívanejších testovacích prístrojov „ Proofmaster S“ od Witschi Electronic AG.

Účel použitia

Koncipované pre profesionálny servis.

Princíp merania

Spočíva v analýze deformácie hodinového púzdra tlakom/ pretlakom/podtlakom.

Metóda

Automatický skúšobný cyklus v 1 až 2 fázach tlaku (vákuum, pretlak). Automatické zatváranie a otváranie skúšobnej komory.

Rozsah merania

Vákuum v rozpätí od -0,2 do -0,8 bar. Tlak v rozpätí od 0,2 do 10 bar.

Protokol o vodotesnosti

Testovanie tlaku

Môže byť mínus alebo plus. Symbol mínus je pre skúšobný tlak s použitím vákua, plus znamená meranie pri použití pretlaku.

Maximálna deformácia

Táto hodnota udáva maximálnu deformáciu púzdra v mikrónoch vzhľadom k použitému tlaku/ podtlaku.

Tesnosť

Hodnota ukazuje výsledok tesnosti. Predstavuje percentuálne zníženie deformácie púzdra počas jednej minúty v dôsledku použitého skúšobného tlaku.

e-Shop
Hodinársky express