Mechanické hodinky

Mechanické hodinky je vhodné udržiavať neustále v chode, čím sa zabezpečí

nepretržité premazávanie súčiastok, mazivo v nich neusychá, súčiastky nie sú vystavené nechcenému opotrebeniu vplyvom zvýšeného „suchého“ trenia a chod hodiniek je celkovo plynulejší a presnejší. V čase, keď hodinky nie sú nosené, keď by mohlo prísť k tomuto nežiaducemu stavu, sa udržaniu hodiniek v chode využíva watch winder – automatický naťahovač hodiniek. Má podobu úložného boxu, v ktorom sú umiestnené pozície pre jednotlivé mechanické hodinky. Watch winder môže byť pre jedny hodinky či niekoľko hodiniek. Stretnúť sa môžete s veľkosťou od malej krabičky až po skriňové zostavy, ktoré sú sami o sebe cenným kusom nábytku. Hodinky sú vo watch winder umiestnené na špeciálne kĺbové zariadenie, ktoré napodobuje pohyb ruky, čím roztáča rotor automatických hodiniek a dodáva um potrebnú rezervu ťahu. Nedochádza teda k nežiaducemu zastaveniu hodinového strojčeka, keď hodinky nie sú nosené.

e-Shop
Hodinársky express